+31 (0) 72 30 30 440    |   info@cliqadvocaten.nl    | Whatsapp      |    Linkedin    |    Instagram 

Wanprestatie: wat is het en hoe treed je ertegen op?

Deel dit artikel

Nagenoeg iedereen, zakelijk of privé, sluit contracten af. Vaak gebeurt dat schriftelijk, maar ook mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig. Een mondelinge overeenkomst levert in de praktijk best vaak bewijsproblemen op. Een schriftelijke contact verdient daarom de voorkeur.

Een van de belangrijkste dingen die in de overeenkomst geregeld moet worden, is een heldere beschrijving van de verplichtingen van partijen. Bij een koopovereenkomst is dat bijvoorbeeld de verplichting van de verkoper om de zaak aan de koper te verkopen en te leveren, waartegen de koper verplicht is de koopsom aan de verkoper te betalen. Door de verplichtingen over en weer goed in de overeenkomst te omschrijven, kan er veel gedoe worden voorkomen.

Maar wat doe je als de andere contractspartij zijn verplichtingen niet nakomt? Om die vraag te beantwoorden, dient allereerst te worden vastgesteld of de niet-nakoming aan die partij kan worden toegerekend, kortweg: of het aan hem of haar is te wijten. Indien dat niet zo is, door bijvoorbeeld overmacht, dan ben je als schuldeiser beperkt in je mogelijkheden. In feite kan je de overeenkomst dan alleen maar ontbinden. Het vorderen van nakoming of schadevergoeding is dan eigenlijk niet mogelijk.

Is de niet-nakoming wél aan de wederpartij toerekenbaar? Dan spreek je van een toerekenbare tekortkoming, in de praktijk ook vaak ‘wanprestatie’ genoemd. Wanneer de toerekenbare tekortkoming precies ontstaat, hangt af van de vraag of nakoming nog mogelijk is. Is nakoming niet meer mogelijk? Dan ontstaat de toerekenbare tekortkoming direct en zonder verdere formaliteiten. Is nakoming wel nog mogelijk? Dan is het nodig dat de wederpartij in verzuim wordt gebracht. Dit gebeurt meestal met een ingebrekestelling.

Als er sprake is van wanprestatie, dan heb je als schuldeiser veel meer mogelijkheden. Je kan de overeenkomst dan niet alleen ontbinden, maar ook nakoming en/of (aanvullende of vervangende) schadevergoeding vorderen. Welke remedie het meest geschikt is hangt af van alle omstandigheden van het geval en ook van je eigen wensen.

Heb je te maken met een partij die zijn of haar contractuele verplichtingen niet nakomt? Bel of mail dan gerust met Lique van der Leer. Zij neemt graag de mogelijkheden met je door.
Cliq® advocaten

 

Kennemerstraatweg 107B
1814 GE Alkmaar
Liever een kaart? Cliq hier
    +31 (0)72 30 30 440
    info@cliqadvocaten.nl
  KvK nummer 84583010

 

© 2022 Cliq advocaten. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
menu
X
Cookies op de website van Cliq.
Cliq advocaten gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.